WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pełnomocnicy i zespoły

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki

pelnomocnik.jakosc@umlub.pl

 

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.