WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Polityka antyplagiatowa

Zarządzenie Rektora nr 46/2019 Z 20.05.2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady weryfikacji samodzielności wykonania prac dyplomowych

 

ZAŁĄCZNIK - REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

 

ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIE STUDENTA

 

ZAŁĄCZNIK 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.