WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jakość kształcenia zdalnego

Jakość kształcenia zdalnego zapewniana jest poprzez:

 

  • hospitacje i wizyty ewaluacyjne na zajęciach zdalnych
  • badanie opinii studentów na temat kształcenia zdalnego
  • działania Uczelnianego Zespołu ds. Kształcenia Zdalnego

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.