WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ankietyzacja

Sekcja Jakości Kształcenia prowadzi szereg semestralnych badań ankietowych wśród studentów UM:

  • ocena nauczycieli akademickich
  • ocena zajęć dydaktycznych
  • ocena praktyk
  • ocena warunków studiowania.

 

Sekcja prowadzi też inne badania ankietowe na potrzeby społeczności akademickiej.

 

 

Biuro Karier prowadzi badania rynku, badanie losów absolwentów oraz opinii pracodawców.

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.