WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

31.10.2022

Ankietyzacja w semestrze zimowym 2022/2023!

Rozpoczynamy się proces oceny prowadzących zajęcia i zajęć dydaktycznych w semestrze 2022/2023.Twój głos jest bardzo ważny!!!

 

 

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.