WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

06.10.2021

Raport z oceny jakości obsługi nauczycieli i studentów 2020/2021

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania dotyczącego oceny jakości obsługi nauczycieli i studentów przeprowadzone w roku akademickim 2020/2021. Po raz pierwszy w badaniu udział wzięli nauczyciele akademiccy, których największy odsetek odnotowano na Wydziale Farmaceutycznym (28%). Wśród studentów największy odsetek odnotowano na Wydziale Lekarskim (54%). Mocne strony obsługi dziekanatowej w opinii badanych to: godziny pracy dziekanatu, aktualność i rzetelność przekazywanych informacji, kontakt drogą mailową i telefoniczną.

 

Szczegółowe dane dostępne są na stronie www.jakoscksztalcenia.pl w zakładce Działania-> Analiza i raporty.

Komunikaty

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.